K belgesi nasıl ve nereden alınır, ücretleri ve cezası ne kadardır?

K belgesi nedir?
Karayollarında yük ve eşya taşımacılığı yapan kişi veya firmaların almak zorunda oldukları yetki belgesidir.
K belgesinin dayanağı olan kanunlar hangileridir?
4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği'dir.
K yetki belgesi kimlere verilir?
Yurt içinde aşımacılık yapacaklara verilir.
Kaç tür k yetki belgesi vardır?
Üç tür K yetki belgesi vardır. Bunlar
K1: Ticari amaçla eşya taşımacılığı yapacaklara verilir.
K2: Sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili eşya taşımacılığı yapacak ve ticari maksatla taşımacılık yapmayacaklara verilir.
K3: Ticari amaçla ev ve büro eşyası taşımacılığı yapacaklara verilir.
K yetki belgeleri nereden alınır?
? K belgeleri Ulaştırma Bölge Müdürlüklerinden , Ulaştırma Bölge Müdürlüğü bulunmayan il ya da ilçeler de ise Ticaret odalarından alınır.
K belgesi için hangi evraklar gereklidir?
-Başvuru ve taşıt formu,
-Kuruluş ve değişiklikleri gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ve Tic. Faaliyet Od.Belgesi aslı
-Temsil yetkili imza sirküsü aslı
-Ortak ve yöneticilere ait T.C. kimlik numaraları
-Adli sicil Belgesi aslı
-Merkez adrese ait kira kontratı veya tapu fotokopisi
-Taşıt Ruhsatları Fotokopisi
-Vergi Levhası Fotokopisi
-En az 10.000 TL sermaye ve 20 yaşını geçmeyecek ticari eşya taşımaya mahsus tüzel kişilerde75 ton gerçek kişilerde 25 ton asgari kapasite özmal taşıt ruhsat fotokopisi (k1 için)
-En az 5.000 TL sermaye ve 20 yaşını geçmeyecek 30 ton istiab haddini sağlayacak
şekilde özmal taşıt ruhsat fotokopisi (k3 için)

K belgesi ücretleri ne kadardır?
K1(toplam yüklü ağırlığı 3,5 tondan fazla olan araçlar) : 13.226,00 TL
Yıldızlı K1 *:(toplam yüklü ağırlığı 3,5 ton ve altı araçlar) : 925,00 TL
K2(toplam yüklü ağırlığı 3,5 tondan fazla olan araçlar): 6.613,00 TL
Yıldızlı K 2*(toplam yüklü ağırlığı 3,5 ton ve altı araçlar)*: 462,00 TL
Ev/Büro Eşyası Taşımacılığı K3: 6.613,00 TL
Not: Bu fiyatlar 31 Aralık 2010 tarihine kadar geçerlidir ve K2* belgesi %93 indirimlidir. Fırsattan yararlanmak için son günlerdeyiz.
K belgesi için danışman tutmak gerekli midir?
Hayır, gerekli evrakları hazırladı iseniz başvurunuzu kendiniz yapabilirsiniz ve bir gün içinde sonuç alırsınız.
Daha fazla bilgiyi nereden bulabilirim.
İkinci soruda geçen ilgili kanunu okuyabilirsiniz.

Hiç yorum yok: